[1]
M. Supermaniam and R. Zaharudin, “Penggunaan Aplikasi Mudah Alih Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemikiran Algebra Pecahan Dalam Kalangan Murid-Murid Masalah Pembelajaran”, JICTIE, vol. 8, no. 2, pp. 43-51, Jul. 2021.