[1]
C. K. Lim, H. Shafiihuna, and S. L. Wang, “Pembinaan Model Pendidikan Pembangunan Lestari untuk Program Pengajian Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat di Universiti Pendidikan Sultan Idris”, JICTIE, vol. 8, no. 2, pp. 126-143, Sep. 2021.