[1]
Peng Chew, F. and Fikri Ismail, M. 2020. Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah: The implementation of play approach in teaching and learning of Malay language for preschool students. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 9, 1 (May 2020), 14–25. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol9.1.2.2020.