[1]
Syed Chear, S.L., Hamzah, S.H., Mohd Yusof, N. and Nordin, N. 2021. Parents and neighbourhood engagement to enhance the quality of maintenance and safety of playgrounds in private kindergartens: Permuafakatan ibu bapa dan kejiranan untuk meningkatkan kualiti penyelenggaraan dan tahap keselamatan taman permainan di tadika swasta. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 10, 1 (Jan. 2021), 1–15. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.1.2021.