[1]
Jaafar, N.F., Zain, A. and Eshak, Z. 2020. Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan: The role of parents in supporting the social development of children through play activities during the movement control order. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 9, (Dec. 2020), 52–60.