[1]
Bung, Q.M., Omar, R. and Abdullah, R. 2022. Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik di Prasekolah SJK(C). Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 11, (Aug. 2022), 22–34. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.3.2022.