[1]
Bacotang, J. 2013. KESAN PELAKSANAAN MODUL LITERASI AWAL (MULA) TERHADAP KEMAHIRAN LITERASI AWAL KANAK- KANAK TASKA: EFFECTS OF EARLY LITERACY MODULE (START) TOWARDS EARLY LITERACY SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 2, (Dec. 2013), 1–20.