[1]
Zulfikri, A.Z. and Masnan, A.H. 2022. The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 11, 2 (Dec. 2022), 48–54. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.2.5.2022.