[1]
Abd. Halim, M.I., Mamat, N. and Mohd Radzi, N.M. 2023. Kesediaan mengajar Guru Prasekolah dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat dan Sikap Mengajar. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 12, 2 (Oct. 2023), 30–44. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.4.2023.