[1]
Nik Abdullah, N.N.A., Jamil, N. and Rahman, S.N. 2023. Pembangunan kad bacaan dalam membantu kemahiran membaca kanak-kanak 4 tahun. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 12, 2 (Oct. 2023), 18–29. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.3.2023.