[1]
Wan Risad, W.N.A., Abdul Rani , I.F. and Mohd Nor, N.D. 2023. Kajian Rintis Analisis Keperluan terhadap Pembangunan Modul Pengajaran Pemakanan Seimbang terhadap Kefahaman dan Sikap Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 12, 2 (Nov. 2023), 100–113. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.9.2023.