[1]
Abdul, M.A., Mohd Arof, N., Mohamad, I., Harun, F. ’Ain, Jamil, N.A., Kariuddin, N.A.F. and Ismail, H. 2023. Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes . Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 12, 2 (Oct. 2023), 45–53. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.5.2023.