(1)
Nachiappan, S.; Julia, I. P.; Abdullah, N.; Sehgar, S. C.; Suffian, S.; Sukri, N. A. Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Oleh Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Tadika. JPAKK 2019, 8, 24-32.