(1)
Abu Bakar Sedek, M. M.; Zaini, S. H. Persepsi Ibu Bapa Terhadap Aktiviti Belajar Melalui Bermain Bagi Kanak-Kanak Prasekolah. JPAKK 2021, 10, 35-46.