(1)
Syed Chear, S. L.; Hamzah, S. H.; Mohd Yusof, N.; Nordin, N. Parents and Neighbourhood Engagement to Enhance the Quality of Maintenance and Safety of Playgrounds in Private Kindergartens: Permuafakatan Ibu Bapa Dan Kejiranan Untuk Meningkatkan Kualiti Penyelenggaraan Dan Tahap Keselamatan Taman Permainan Di Tadika Swasta. JPAKK 2021, 10, 1-15.