(1)
Mohammad, S. A.; Osman, Z.; Abdul Aziz, A. N. Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Main Peranan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Prasekolah. JPAKK 2021, 10, 47-60.