(1)
Jaafar, N. F.; Zain, A.; Eshak, Z. Peranan Ibu Bapa Dalam Membantu Perkembangan Sosial Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Bermain Semasa Perintah Kawalan Pergerakan: The Role of Parents in Supporting the Social Development of Children through Play Activities During the Movement Control Order. JPAKK 2020, 9, 52-60.