(1)
Samsul Bahari, S. N.; Dzainudin, M. Persepsi Ibu Bapa Terhadap Separation Anxiety Kanak-Kanak. JPAKK 2020, 9, 61-72.