(1)
Bacotang, J. KESAN PELAKSANAAN MODUL LITERASI AWAL (MULA) TERHADAP KEMAHIRAN LITERASI AWAL KANAK- KANAK TASKA: EFFECTS OF EARLY LITERACY MODULE (START) TOWARDS EARLY LITERACY SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN. JPAKK 2013, 2, 1-20.