(1)
Zulfikri, A. Z.; Masnan, A. H. The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi. JPAKK 2022, 11, 48-54.