(1)
Abd. Halim, M. I.; Mamat, N.; Mohd Radzi, N. M. Kesediaan Mengajar Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal Berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat Dan Sikap Mengajar. JPAKK 2023, 12, 30-44.