(1)
Nik Abdullah, N. N. A.; Jamil, N.; Rahman, S. N. Pembangunan Kad Bacaan Dalam Membantu Kemahiran Membaca Kanak-Kanak 4 Tahun. JPAKK 2023, 12, 18-29.