(1)
Abdul, M. A.; Mohd Arof, N.; Mohamad, I.; Harun, F. ’Ain; Jamil, N. A.; Kariuddin, N. A. F.; Ismail, H. Pengaruh Persekitaran Pembelajaran Dalam Meningkatkan Perkembangan Emosi Kanak-Kanak Tadika: Satu Kajian Kes. JPAKK 2023, 12, 45-53.