Nachiappan, S., Julia, I. P., Abdullah, N., Sehgar, S. C., Suffian, S., & Sukri, N. A. (2019). Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 8, 24-32. https://doi.org/10.37134/jpak.vol8.4.2019