Peng Chew, F., & Fikri Ismail, M. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah: The implementation of play approach in teaching and learning of Malay language for preschool students. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(1), 14–25. https://doi.org/10.37134/jpak.vol9.1.2.2020