Nordin, N., & Bacotang, J. (2021). Issues and trends the usage of information and communication technology in early childhood education: Isu dan trend penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(1), 99–107. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.9.2021