Hasan, N. D., & Zaini, S. H. (2021). Application of social skills to children through role-playing activities: Penerapan kemahiran sosial terhadap kanak-kanak melalui aktiviti main peranan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(1), 25–40. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.3.2021