Abu Bakar Sedek, M. M., & Zaini, S. H. (2021). Persepsi ibu bapa terhadap aktiviti belajar melalui bermain bagi kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 35-46. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.4.2021