Syed Chear, S. L., Hamzah, S. H., Mohd Yusof, N., & Nordin, N. (2021). Parents and neighbourhood engagement to enhance the quality of maintenance and safety of playgrounds in private kindergartens: Permuafakatan ibu bapa dan kejiranan untuk meningkatkan kualiti penyelenggaraan dan tahap keselamatan taman permainan di tadika swasta. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.1.2021