Mohammad, S. A., Osman, Z., & Abdul Aziz, A. N. (2021). Perkembangan sosioemosi kanak-kanak melalui aktiviti main peranan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 47-60. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.5.2021