Jaafar, N. F., Zain, A., & Eshak, Z. (2020). Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan: The role of parents in supporting the social development of children through play activities during the movement control order. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9, 52–60. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4537