Othman, N., Abdullah, N., & Idris, H. (2021). Pemupukan sikap inkuiri kanak-kanak prasekolah melalui pendekatan projek. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 16-26. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.2.2021