Jamil, N., Rohaizad, N. A. A., Ghazali, M., & Yusof, R. (2022). Tahap Kemahiran Sistem Anggaran Nombor Kanak-Kanak 4 Tahun di Taska dan Tabika Permata KEMAS. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11(2), 28–40. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.2.3.2022