Zulfikri, A. Z., & Masnan, A. H. (2022). The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11(2), 48–54. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.2.5.2022