Abd. Halim, M. I., Mamat, N., & Mohd Radzi, N. M. (2023). Kesediaan mengajar Guru Prasekolah dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat dan Sikap Mengajar. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 30–44. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.4.2023