Nik Abdullah, N. N. A., Jamil, N., & Rahman, S. N. (2023). Pembangunan kad bacaan dalam membantu kemahiran membaca kanak-kanak 4 tahun. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 18–29. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.3.2023