Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, Abd Salam, N. F., & Wan Abd Malek, W. N. (2023). Kajian maklum balas Taska Kerajaan terhadap penilaian Standard Kualiti Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SKPAK) bagi tahun 2022. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 54–68. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.6.2023