Wan Risad, W. N. A., Abdul Rani , I. F., & Mohd Nor, N. D. (2023). Kajian Rintis Analisis Keperluan terhadap Pembangunan Modul Pengajaran Pemakanan Seimbang terhadap Kefahaman dan Sikap Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 100–113. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.9.2023