Abdul, M. A., Mohd Arof, N., Mohamad, I., Harun, F. ’Ain, Jamil, N. A., Kariuddin, N. A. F., & Ismail, H. (2023). Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes . Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 45–53. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.5.2023