OTHMAN, N.; ABDULLAH, N.; IDRIS, H. Pemupukan sikap inkuiri kanak-kanak prasekolah melalui pendekatan projek. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, v. 10, n. 2, p. 16-26, 5 maio 2021.