Nachiappan, Suppiah, Irna Patricia Julia, Norazilawati Abdullah, Sangkari Chandra Sehgar, Sandra Suffian, and Noor Athirah Sukri. 2019. “Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Oleh Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Tadika”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 8 (December), 24-32. https://doi.org/10.37134/jpak.vol8.4.2019.