Peng Chew, Fong, and Mohd Fikri Ismail. 2020. “Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Prasekolah: The Implementation of Play Approach in Teaching and Learning of Malay Language for Preschool Students”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 9 (1):14-25. https://doi.org/10.37134/jpak.vol9.1.2.2020.