Hasan, Nur Diyanah, and Syaza Hazwani Zaini. 2021. “Application of Social Skills to Children through Role-Playing Activities: Penerapan Kemahiran Sosial Terhadap Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Main Peranan”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (1):25-40. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.3.2021.