Abu Bakar Sedek, Masyetah Munawwarah, and Syaza Hazwani Zaini. 2021. “Persepsi Ibu Bapa Terhadap Aktiviti Belajar Melalui Bermain Bagi Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (2), 35-46. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.4.2021.