Syed Chear, Syed Lamsah, Sareena Hanim Hamzah, Norhamidah Mohd Yusof, and Norazly Nordin. 2021. “Parents and Neighbourhood Engagement to Enhance the Quality of Maintenance and Safety of Playgrounds in Private Kindergartens: Permuafakatan Ibu Bapa Dan Kejiranan Untuk Meningkatkan Kualiti Penyelenggaraan Dan Tahap Keselamatan Taman Permainan Di Tadika Swasta”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (1):1-15. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.1.2021.