Asnil Aimi, Aziyati Zahirah. 2021. “Students’ Level of Satisfaction towards Diploma in Early Childhood Education Program Offered at Kolej Universiti Islam Melaka: Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Kolej Universiti Islam Melaka”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (1):108-18. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.10.2021.