Mahsan, Ida Puteri. 2021. “Expression of Art and Visual Communication Among Special Needed Students of Visual Arts Education Subjects in Primary Schools: Ekspresi Seni Dan Komunikasi Visual Murid Berkeperluan Khas Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (1):41-54. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.4.2021.