Razak, Nor Hamizah, Siti Nubailah Mohd Yusof, and Nurhafizah Mohd Sukor. 2021. “Terapi Bermain Menurut Pendekatan Islam”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (2), 61-70. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.6.2021.