Othman, Noraida, Norazilawati Abdullah, and Hamidah Idris. 2021. “Pemupukan Sikap Inkuiri Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Pendekatan Projek”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 10 (2), 16-26. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.2.2021.