Jamil, Norly, Nor Aizal Akmal Rohaizad, Munirah Ghazali, and Robeah Yusof. 2022. “Tahap Kemahiran Sistem Anggaran Nombor Kanak-Kanak 4 Tahun Di Taska Dan Tabika Permata KEMAS”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 11 (2):28-40. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.2.3.2022.